Bột đá

ứng dụng các ngành nghề

thông tin liên hệ
Vy Xuân Vũ
Phụ Trách Bán Hàng - 094.8872.555

Nguyên liệu bột đá CaCO3

Đá Hộc Trắng loại B
Đá Hộc Trắng loại B
Đá Hộc Trắng loại A
Đá Hộc Trắng loại A
Đá Trắng 1, 2 cm loại A
Đá Trắng 1, 2 cm loại A
Nguyên liệu bột đá
Nguyên liệu bột đá