Bột đá

ứng dụng các ngành nghề

Chia sẻ lên:

 

 

Công ty Long Vũ  được thành lập năm 2005 với chức nặng chính là khai thác và chế biến khoáng sản . Cty đã đầu từ 1 nhà mấy chế biến đá với 2 loại sản phẩm chính :

 

-       Bột Caco3 có tổng suất 60.000 tấn năm ( với dòng sản phẩm chủ yếu là 10 đến 25 microong) .

-       Đá ốp lát các loại : Một hệ thống chế biến đá kép kín có cổng suất chế biến 60.000 m2 năm . ( chủ lực là đá trắng , đá đen) .

Công ty đã được nhà nước cấp phép khai thác 02 mỏ đá Trắng tại quyết định số : 862/GP-BTNMT ngày 7/5/2009 và quyết định số : 885/QĐ-UBND.ĐC ngày 25/3/2008.
Và quyết định cấp phép xây dựng nhà mấy số : 257/QĐ-UBND.ĐC .

Các sản phẩm công ty đáp ứng như cầu của quý khách là 
- Đá ốp lát báo gồm các loại Trắng , Vàng , Đen , các loại sỏi trang trí , các loại đá Bốc ,chẻ , Băm ... 
- Các loại Bột đá siêu mịn Caco3 

- Đá hộc các loại A,B,C và các loại đá 46 đóng báo Jumbo.